Sociaal Werk; de basis van Stichting Black and White Friends for Life.


Een gecombineerde aanpak, start bij een goede basis

Veel stichtingen focussen op 1 ding van de samenleving. Zo zie je veel stichtingen die een school hebben of af en toe voedsel uitdelen. Echter geloven wij dat je mensen pas echt helpt als je bij de basis begint. Om die reden is stichting Black and White Friends for Life ook begonnen met sociaal werk, dit bestond al voor de school er uberhaupt was. We weten allemaal dat een kind met een liefdevol huis een betere kans heeft op een goede toekomst, maar daarnaast kan een kind met een goede basis ook beter mee komen op school. De basis is uiteraard afhankelijk van verschillende factoren, dingen die hiervoor belangrijk zijn; hoe gaan de ouders om met het kind, hoe is de financiële situatie binnen het gezin, hoe is de leefsituatie van het gezin en is er voldoende te eten, is er geld voor kleding etc.

 

Het sociaal werk team vormt dus eigenlijk de basis van onze stichting. De voornaamste taak van het sociaal werk team is om huisbezoeken te doen bij de kinderen die gesponsord worden vanuit Stichting Black and White Friends for Life. Een deel van de kinderen die gesponpord worden gaan naar de school van Black and White Friends for Life, maar sommige kinderen wonen te ver weg. Veelal zijn dit kinderen die wonen in Ground 00. Dit is een zeer arm gebied en veel van de mensen die er wonen hebben zelf geen geld om schoolgeld te betalen voor de kinderen. Ook in het gebied rondom de school zelf heerst veel armoede en zijn er te veel gezinnen die zelf geen schoolgeld kunnen betalen. Dit is door de corona pandemie verergerd, veel mensen zijn toen hun baan verloren en hebben nu moeite om een nieuwe baan te vinden.Huisbezoeken en het gebied ground 0 0

Het sociaal werk team bezoekt deze mensen thuis, hierdoor kunnen ze ook zien op welke manieren ze nog meer kunnen helpen. Soms kan dit door simpelweg af en toe wat voedsel te doneren, maar veelal is het cruciaal om met de ouders in gesprek te gaan over opvoeding van de kinderen. Andere dingen die de gedaan worden om de leefsituatie te verbeteren is bijvoorbeeld zorgen voor een matras, kleding en schoenen. Tijdens de bezoeken worden uiteraard rapporten aangemaakt, om goed in te kaart te brengen wat de thuissituatie van een kind is en op welke dingen er extra gelet moet worden. Daarnaast bezoek het sociaal werk team ook de school in Ground 00. Hier controleren ze of de kinderen die gesponsord worden nog wel naar school gaan. Gelukkig gaan de meeste braaf naar school, maar doordat de meeste mensen uit dit gebied geen telefoon hebben is het nodig om dit zelf te controleren, want als de mensen verhuisd zijn is er veelal geen mogelijkheid meer om contact op te nemen.

 

Naast het bezoeken van de kinderen die al vanuit Nederland gesponsord worden, bezoekt het sociaal werk team ook nieuwe gezinnen die zelf onvoldoende middelen hebben om schoolgeld te betalen voor de kinderen. Ook in dit geval wordt er een rapport opgemaakt. Zodra het duidelijk is dat de ouders welwillend zijn om mee te werken dan wordt er geprobeerd om een nieuwe sponsor te vinden voor het kind.

 

Door het sociaal werk team kunnen de kinderen dus echt geholpen worden vanuit de basis. Zodra de fundering stevig is, zal het gebouw ook steviger staan. Bij kinderen werkt dit net zo en daarom geloven wij er in dat het cruciaal is om al bij de thuissituatie te beginnen. Wij willen de kinderen niet tijdelijk helpen, maar we willen ze echt een kans geven om een betere toekomst te krijgen.