Education.

We geven voorlichting aan jonge meisjes en jongens over hygiëne en andere zaken. Daarnaast adviseren wij mensen over hoe ze gezond kunnen blijven.

Ook  voeren we gespreksgroepen over problemen die zich voordoen en hoe we dit kunnen oplossen.